Speciali DOVANA

Mokesčių ekspertas

 

Mokesčių konsultantas dirba tam tikroje įmonėje ir kokybiškai bei profesionaliai konsultuoja Lietuvos ir užsienio klientus (tai gali būti juridiniai arba fiziniai asmenys) įvairiais mokesčių, apskaitos, audito klausimais, atstovauja savo klientų interesus įvairiose mokesčių administravimo ir valdymo bei kitose valstybinėse institucijose, atlieka analizę tų teisės aktų, kurie reglamentuoja mokesčius.

Mokesčių konsultantas paprastai savo klientams siūlo būdus ir variantus, kaip spręsti įvairias kylančias su mokesčiais susijusias problemas, kurie gali suteikti tam tikros naudos jų verslui, analizuoja klientų veiklos sritį, renka informaciją, teikia pasiūlymus.

Mokesčių konsultantas turėtų suprasti, kaip vykdomas jų klientų verslas iš vidaus tam, kad suteiktų protingą, kompleksinį ir efektyviausią sprendimą mokesčių klausimais. Gilių žinių finansų, rinkodaros, verslo ir teisės srityse dėka, mokesčių konsultantas atlieka išsamią įmonės dabartinės ekonominės veiklos analizę, tikrina, ar ji laikosi visų mokesčių teisės aktų reikalavimų.

Pagrindinis gero mokesčių konsultanto tikslas yra aiškiai nustatyti jų klientų poreikius, atsižvelgiant į jų veiklos ir mokesčių ypatumus ir niuansus, o taip pat pateikti rekomendacijas išlaidų optimizavimo, naudingiausios ir tinkamiausios jurisdikcijos pasirinkimo, organizacinės struktūros ir mokesčių metodų kūrimo srityje.

Mokesčių konsultantas konsultuoja savo klientus įvairių rūšių sandorių mokestinių ir teisinių pasekmių klausimais, analizuoja esamą ir galimą mokesčių riziką, o taip pat nustato būdus, kaip ją sumažinti.

Be to, mokesčių konsultantas teikia patarimus per visą mokesčių ir apskaitos valdymo ciklą kompanijoje, rengia įvairias ataskaitas, greitai išsprendžia kilusius ginčus ir sunkumus, o taip pat atstovauja įmonės interesus sprendžiant mokestinius ginčus ir klausimus.

Yra keletas apmokestinimo konsultavimo sričių:

• konsultacijos personalo valdymo ir fizinių asmenų apmokestinimo srityje;

• patarimai dėl tarptautinio apmokestinimo;

• sandorių kainodara;

• patarimai dėl sandorių;

• konsultacijas įmonėms energetikos ir gamtos išteklių srityje;

• konsultacijos įmonėms pramonės ir vartotojų sektoriuose;

• konsultacijos įmonėms, dirbančioms su infrastruktūros projektais, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės projektais, statybos bendrovėmis ir nekilnojamojo turto sektoriumi.

• patarimai finansų sektoriaus įmonėms;

• konsultacijos įmonėms mokesčių ir apskaitos srityje;

• globalus konsultavimas mokesčių ir apskaitos srityje;

• mokesčių valdymas;

• konsultacijos įmonėms netiesioginio apmokestinimo srityje;

• mokesčių ginčų sprendimas;

• konsultacijos įmonėms dėl pajamų deklaravimo, mokesčių įstatymų ir teisės aktų laikymosi.

 

NEMOKAMA 30 min. konsultacija SKOLŲ ATGAVIMO ir MOKESČIŲ klausimais.

Visiems esamiems klientams NEMOKAMA teisinė konsultacija net iki 1 valandos ir palankios šventinės kainos užsakomiems darbams, jeigu tokių būtų (komercinė ir įmonių teisė).

radiolex@finaura.lt

tel. numeris 865422181