Advokato paslaugos

Teikiamos teisinės / juridinės advokato paslaugos.

PATOGU. Galite kreiptis elektroniniu laišku, klausti, pateikti situaciją, komunikuoti. Įsigilinsime į Jūsų laišką ir per įmanomą trumpiausią laiką su jumis susisieksime.

Bylose dėl skolų išieškojimo (skolos susigrąžinimo) pagal susitarimą galime dirbti nemokamai arba už simbolinį mokestį, o atsilyginti už paslaugas galėsite tada, kai atgausite pinigus.

Kreipkitės dėl bet kokios teisinės situacijos ar problemos, mielai padėsime.

Klauskite advokato, juristo:

radiolex@finaura.lt

+37065422181

Minimali teisinės konsultacijos kaina –  20 eurų, o faktiniai darbai ir atstovavimas teisme pagal susitarimą. Konkreti advokato pagalba – nuo 100 eurų.

Tiesiog klauskite, tarkitės, rašykite klausimus ir problemas:  radiolex@finaura.lt

Telefono numeris Vilniuje: +37065422181

Konsultaciją galite gauti lietuvių, latvių  lenkų, anglų, rusų kalbomis

(LT – PL – EN – LV – RU)

ADVOKATAS.  Gali padėti ne tik  teisme ir pakonsultuoti.

ADVOKATAS. SAMPRATA.

Advokatas. Teisininkas. Specialybė, profesija, gyvenimo būdas, laisvoji progesija, freelanceris?  Praktiškai atrodo  aišku, bet  teoriškai ne visada, todėl yra keletas  skirtingų sąvokos „advokatas” apibrėžimų. Žemiau pateiksime keletą  jų.

Advokatas yra teisės srities ekspertas, profesionalus juristas, teikiantis kvalifikuotą teisinę pagalbą ir paslaugas fiziniams bei juridiniams asmenims. Advokatas yra įgaliojamas veikti interesantų vardu pagal pavedimą, apsaugoti jų teisėtus interesus ir teises teismo rūmuose. Tai asmuo, kuris gali ginti žmogaus arba tam tikros organizacijos teises teisme.

                      Šiandien advokatas yra plataus profilio specialistas. Jis gali padėti santykiuose su kitais fiziniais ir įmonėms ir organizacijoms (pvz., sprendžiant nesutarimus, dalyvaujant dalykiniuose susitikimuose, kituose dalykiniuose procesuose), santuokos nutraukimo bylų atveju, padėti apsiginti nuo įvairių kaltinimų, dalyvauti svarstant kelių eismo įvykių bylas, padėti nukentėjusiesiems gauti kompensacijas už moralinę ir fizinę žalą, tam tinkamas teisines priemones veikiant prieš kitą šalį (asmenį, organizaciją) bei kt. Advokatas pataria dėl problemų sprendimo nesikreipiant arba kreipiantis į teismą, klientų vardu teikia dokumentus, paraiškas.  Visuomet patariame išnaudoti visas taikias ginčų sureguliavimo galimybes. Labai dažnai tinkamai parinktas ginčų sprendimo būdas padeda išvengti teismų ir sutaupyti laiko, nervų ir pinigų. Nežinote kaip elgtis?

Tiesiog klauskite advokato, juristo:  

radiolex@finaura.lt

+37065422181

Advokato funkcijas apibrėžia įstatymas ir profesinis etiketas. Tai ekspertas, kuris nepaliks vienų nukentėjusiųjų asmenų, kuriems reikalinga teisinė apsauga. Teikiant teisinę pagalbą, jis turi būti plataus profilio specialistas. Į jį kreipiasi tiek atstovavimo teisme klausimais, tiek klausimais, susijusiais su dalyvavimu skyrybų procese; kitais klausimais dėl civilinės teisės ir baudžiamųjų bei administracinių  bylų. Tačiau tai dar ne visos funkcijos, kurias atlieka advokatas. Jis taip pat yra patarėjas ir konsultantas, kuris padeda paruošti įvairius teisinius dokumentus ir konsultuoja kitais teisiniais klausimais. Advokato veikla yra panaši į teisininko (juristo) veiklą. Šis tvarko konkrečios organizacijos teisinius klausimus, jai atstovauja. Tai privataus sektoriaus profesija. Advokatas gali padėti padalinti palikimą, įrodyti nekaltumą, ginti garbę ir orumą, padėti nustatyti tėvystę, o taip pat bylose dėl alimentų, būsto privatizavimo, advokato teisinės paslaugos: kaip išspręsti teisines problemas, juridiniu požiūriu reikšmingų ir svarbių dokumentų paruošimas, atstovavimas teisės klausimais, (teisinė) gynyba bei atstovavimas bylų procese.

Gyvenimas painus ir panašu, kad advokatas reikalingas beveik visose srityse. Remdamasis savo išmanymu, žiniomis ir  patirtimi,  jis gali numatyti ar bent prognozuoti bylos baigtį, pasiūlyti, kokius dokumentus surinkti ir ką akcentuoti teisme, kaip ginčą išspręsti taikiai.

Įprastai Europos šalyse  pagal įstatymą advokatas neturi teisės verstis komercine veikla, jis neturi teisės dalyvauti prekyboje.

 Remiantis advokato profesinės etikos kodeksu, jis turi susilaikyti nuo pasisakymų ir išsireiškimų, pažeidžiančių kitų asmenų garbę ir orumą.

Ši profesija  reikalauja ne tik pašaukimo, bet ir  žinių įvairiose srityse, ne tik teisės srityje. Kartais darbo metu advokatui prireikia chemijos, fizikos, medicinos ir kitų mokslinių ar ekspertinių žinių, empirinio supratimo ir suvokimo,  nes išskirtinis teisinis statusas reikalauja, kad profesionalas teiktų išskirtinai tik kokybišką teisinę pagalbą.

ADVOKATO SAVYBĖS:

Apibendrintai galime išskirti pageidautinas asmenines savybes, kuriomis turi pasižymėti advokatas:

Neabejotinai – atsakomybė, padorumas, punktualumas, dalykinis pedantiškumas;

 gebėjimas protingai ir argumentuotai  ginti savo nuomonę;

 gebėjimas planuoti veiklą;

 dėmesys detalėms;

 gebėjimas kalbėti argumentais ir  akcentuoti;

 gebėjimas atkurti ar vizualizuoti  objektus, procesus ir reiškinius

 mąstymo  „aštrumas“ ir lankstumas;

 loginis mąstymas;

 erudicija;

 gera atmintis;

 oratoriaus talentas;

 kalbos defektų nebuvimas, gera dikcija;

 gebėjimas taisyklingai išreikšti savo mintis;

 neuro-emocinis stabilumas (atsparumas emociniam stresui);

 gebėjimas daryti įtaką kitiems;

 gebėjimas išklausyti ir išgirsti pašnekovą ir užjausti,

 gebėjimas abstrahuotis nuo konkrečių aplinkybių, net jei jos tiesiogiai susijusios su juo.

ADVOKATO PROFESIJOS POPULIARUMAS.

Advokato profesija šiandien yra labai populiari mūsų šalyje, todėl kasmet į šalies aukštąsias mokyklas studijuoti teisę stoja vis daugiau abiturientų.  Nepaisant nelengvų teisės studijų, studentus ši sritis traukia. Studentus vilioja iššūkiai, įdomus darbas, geras atlyginimas, didelė atsakomybė, nuolatinis tobulėjimas ir mokymasis, profesijos prestižas. Advokatas teisinius veiksmus gali atlikti tiek už iš anksto sutartą honorarą (užmokestį  už advokato darbą, suteiktas teisines paslaugas, tiek ir neatlygintinai. Kartais būna sunku apibrėžti advokato veiklos svarbą, nes laisvė ir žmogaus teisės neturi kainos. Dėl savo veiklos pobūdžio advokatas visada buvo gerbiamas visuomenėje, todėl ši profesija iki šiol yra prestižinė ir gerbiama.

 Advokato darbo vieta dažnai yra advokato kontora. Joje gali dirbti nebūtinai vienas, bet ir keli advokatai, o taip pat kiti teisininkai, įvairūs – nebūtinai tik teisės srities – specialistai bei jų padėjėjai.

ADVOKATO DARBO PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI.

Privalumai:

• Galima susiplanuoti savo darbo grafiką. Advokatas savarankiškai priima sprendimus dėl darbo krūvio, priskirtų užduočių įvykdymo, nustato mokestį už suteiktas paslaugas. Didžiausią laisvę laiko prasme turi advokatų biuro steigėjai. Tai ypač svarbu po užsitęsusių bylų. Advokatui labai svarbu ir ilsėtis, būtina daryti kas 6 mėnesius 2-4 savaičių pertraukas poilsiui, kurias mažai tikėtina, kad kiti specialistai galėtų sau leisti.

• Darbo užmokestį lemia efektyvumas ir autoritetas. Tačiau net pradedantiesiems advokato padėjėjams  gali būti mokamas didelis darbo užmokestis.

 • Ši profesija žinoma nuo senovės Romos laikų ir yra laikoma prestižine ir gerbiama civilizuotame pasaulyje. Ilgą laiką dirbant šioje srityje, atsiranda svarbių kontaktų ir visuomeninės įtakos svertų.

• Aukšta advokatų kontorų mokesčių atskaitomybės kultūra didina fiskalinių institucijų pasitikėjimą.      Besirenkantieji teisės studijų kryptį dažnai advokato darbą įsivaizduoja kaip labai pelningą profesinę veiklą, kad advokato profesija yra itin perspektyvi ir gali garantuoti viskuo aprūpintą gyvenimą, tačiau kažkodėl nesusimąsto nei apie didžiulę atsakomybę, nei apie funkcijas, kurias būnant advokatu reikės atlikti. Nereikia pamiršti šios profesijos trūkumų.

Trūkumai:

 • Šiame darbe reikia turėti daug žinių,  patirties ir nuolat praktikuotis.

 • Svaiginanti ateitis yra labiau mitas, nei realybė. Sekasi ne visiems. Svarbu ir pašaukimas bei atsidavimas darbui. Aukštas statusas visuomenėja užsitarnaujamas, o ne suteikiamas.

 • Šioje profesijoje nėra garantijų ir stabilaus atlyginimo, viskas priklauso nuo patirties ir sėkmingai laimėtų bylų.

 • Advokatai turi nuolat mokytis, lankyti seminarus, užsiimti akademine moksline veikla, tobulinti savo įgūdžius ir nuolat stebėti visus teisės aktų pakeitimus.

 • Rizika – svarbi advokato darbo dalis, jis atsakingas už klientų likimus. Dėl vienos pamirštos detalės ar neteisingo žodžio advokatas gali pralaimėti bylą, o kliento laukia nedžiuginantis likimas.

• Tai sunkiai su šeima suderinama specialybė, nes dažniausiai nėra aiškiai apibrėžto darbo grafiko.

 

ADVOKATO PROFESIJOS SĄVOKA.

Advokatas – asmuo, kurio tikslas yra kvalifikuotos teisinės pagalbos teikimas visiems to reikalingiems  fiziniams asmenims (piliečiams, asmenims be pilietybės ir kt.) ir juridiniams asmenims (įmonėms, organizacijoms ir kt.), įskaitant jų teisėtų  interesų ir teisių gynimą teisme. Pati teisininko specializacija, kaip ir teisės istorija, turi tikrai gilias šaknis bei tradicijas, o  advokato profesija yra žinoma nuo  seniausių laikų, o dabartiniais laikais daugelyje šalių laikoma tikrai prestižine. Dabartinės advokato profesijos užuomazgos, ko gero galima manyti,  istoriškai susiformavo kartu su civilizacija,  ji buvo įtakojama didžiųjų istorinių įvykių bei aplinkybių ir šiais laikais vis dar kinta priklausomai nuo pakeitimų visuomeninių teisinių santykių reglamentavime.

Advokato darbas laikomas vienas populiariausių ir geidžiamiausių darbų pasaulyje. Advokatai atsirado senovinėje Romoje. Jų vaidmenį atliko patronai. Būtent jie  buvo konsultantai teisės srityje, ir advokatai. Tam tikrą  laiką advokato paslaugas teikė pranešėjai, nors šie ir nebuvo teisės ekspertai, tačiau buvo pasikliaujama ir oratoriniais gebėjimams, įtikinėjimu, argumentacija.

Advokatas nuo Romos respublikos laikų tapo laisva profesija neturinti jokios korporatyvinės struktūros. Laisvosiomis profesijomis , jų atstovais žmonės žavisi iki mūsų dienų, jos yra patrauklios, asocijuojasi su laisve, pagarba, pasitikėjimu.

Profesionalių gynėjų korporacija teisme buvo suformuota Romoje imperijos laikais, tai yra dar iki mūsų eros.

Apie advokatūros ištakas. Istoriniuose dokumentuose užfiksuota advokatų-gynėjų kolegija buvo suformuota nustatytų principų pagrindu vėlesniais laikotarpiais: asmuo pagal reikalavimus turėjo būti įtrauktas į oficialius sąrašus žmonių, kurių pajamos siekia tam tikrą lygį, ir puikiai išlaikyti egzaminus. Advokatūros struktūra, kuri susiformavo dar Romos Imperijos amžiuje, buvo klasikinė. Ši klasikinė struktūra ir  tapo visų tolesnių advokatūros modifikacijų pagrindu iki pat mūsų laikų. Advokatų skaičius paprastai yra neribojamas, bet tai priklauso nuo valstybėje veikiančio advokatūros modelio.

Sampratoje pati Advokatūra  apima tris atsakomybės aspektus (spektrus):

Pirmasis spektras:

Informavimo, edukacinė veikla.

Antrasis spektras: apima veiklą, kuria siekiama apsaugoti klientų teises teisminių ir ikiteisminių  procesų metu. Šis darbas apima:

Nemokami advokatai (nemokama teisinė pagalba) dažniausiai yra juristai (deleguoti advokatai) baudžiamosiose bylose.

 Trečiasis  spektras yra finansinis. Tai yra mėnesinis mokestis bendriems visų advokatų poreikiams tenkinti, savivaldai išlaikyti ir užtikrinti.

 Ši profesija tinka intelektualiems tikslo siekiantiems  žmonėms. Advokatas visuomet turi siekti žinių ir tobulėti, net jei tai šiuo metu nereikalinga. Šioje profesijoje svarbu greitai susiorientuoti situacijoje, priimti sprendimus, reikia atsakomybės ir nešališkumo.

Svarbu suprasti, kad klientų būna skirtingų, todėl su kiekvienu reikia rasti bendrą kalbą  tam, kad galima būtų tinkamai ginti jų teises teisme ar kitose institucijose, kad atsirastų pasitikėjimas tarp advokato ir kliento. Ko gero, komunikabilumas yra viena svarbiausių kiekvieno advokato savybių, šioje profesijoje taip pat svarbi gera ilgalaikė atmintis. Teisė apima daug informacijos, todėl svarbu turėti galimybę joje laisvai orientuotis. Nebūtinai advokatas turi mokėti atmintinai įstatymus, bet jis turi mokėti greitai reikiamas teisės normas surasti ir jas taikyti.

Norint dirbti šioje srityje, advokatas turi pasižymėti tam tikromis savybėmis. Pagal priimtą advokatų profesinės etikos kodeksą garbė ir orumas yra svarbūs bet kokiomis aplinkybėmis.

 Vienas ir pagrindinis advokato profesijos ypatumas yra advokato nepriklausomumas. Tai būtina sąlyga tam, kad juo būtų galima pasitikėti. Aišku, jeigu nėra visiško pasitikėjimo, sudėtingą gauti pilnavertę teisinę pagalbą. Bet kokie veiksmai, kuriais siekiama sukelti nepasitikėjimą advokatu, labai kenkia profesijos įvaizdžiui.

Kitas svarbus advokato profesinės veiklos principas – saugoti advokatui patikėtą paslaptį. Patikėta informacija yra konfidenciali, jos negalima atskleisti, priešingu atveju bus sudėtinga pasitikėti advokatu.
Advokatui patikėtos paslapties išsaugojimas apima daugelį veiklos aspektų ir formų.

 Advokatui patikėta paslaptis yra susijusi su teisinės pagalbos teikimu ar ikiteisminėje proceso stadijoje, Paslaptis nebaigtiniu sąrašu susijusi su  bet kokiais patikėtais duomenimis, juridinių asmenų, kurie naudojasi konkretaus advokato pagalba, pavardėmis ir kt.

Visa medžiaga, įrodymai, kuriuos advokatas surenka bylos metu, taip pat yra konfidenciali ir negali būti platinama jokiu pavidalu. Žinoma, iš padėjėjų ir atstovaujamųjų  gauta informacija taip pat yra paslaptis. Negalima platinti informacijos, kurią nagrinėjant bylą suteikia advokatas, teikdamas konsultacijas. Tarp advokato ir pavedimą davusio asmens sudarytos sutarties sąlygos taip pat yra advokato paslaptis pagal turinį.

Profesinės veiklos vykdymo principai yra apibrėžti kai kuriuose teisės aktuose ir apribojimuose dėl advokatų. Advokatas neturi teisės liudyti dėl aplinkybių, kurias jis sužinojo bylos proceso metu.

 Advokato profesija reikalauja, kad jis pagrįstai ir sąžiningai gintų kliento interesus, nepiktnaudžiautų savo teisėmis..

Advokato darbas yra sudėtingas ir tuo pat metu įdomus, įvairiapusis ir prestižinis, bet ne visada gerai apmokamas. Norint tapti ekspertu, paskirti savo gyvenimą šiai profesijai, reikia studijuoti, įgyti teisinį išsilavinimą, o paskui išlaikyti egzaminus. Tuo pačiu metu reikėtų turėti omenyje, kad tai dar negarantuoja sėkmės, gerų pajamų ir puikių perspektyvų.

Šis darbas yra pašaukimas. Advokato darbas  –  tai yra didžiulė atsakomybė. Dažnai advokatas turi rinktis tarp įstatymo, moralės ir noro padėti. Dažnai nutinka, kai žmogui reikia pagalbos, net tada kai jis pripažįstamas kaltu. Atstovauti ne tik nekaltiems, bet ir prasikaltusiems  yra advokato interesų ir pareigų sritis.

Norint tapti advokatu, nepakanka vien troškimo. Jei norite būti geru advokatu ir ginti asmenų interesus teisme, pirmiausia turite įsigyti gerą teisinį išsilavinimą, tada praktikuotis, dirbti teisininku ir paskui išlaikyti egzaminus.

Profesinės karjeros pradžioje daugelis dirba asistentais, padėjėjais advokatų kontoroje ar  kolegijoje. Advokato padėjėjas – tai yra advokato pagalbininkas, irgi pagalbininkas, baigęs teisės studjas asmuo, besiruošiantis profesinei advokato veiklai. Norint dirbti šį darbą, vien advokato profesinės kompetencijos nepakanka. Teisinių paslaugų teikimo procesas yra kompleksiškas. Lietuvoje įstatymai numato, kad  norintis tapti advokatu, turi būti mūsų šalies arba Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, turėti atitinkamą akademinį arba mokslinį kvalifikacinį laipsnį (teisinį universitetinį išsilavinimą), būti nepriekaištingos reputacijos, mokėti valstybinę kalbą, turėti teisinio darbo stažą arba atlikti praktiką. Advokato ir advokato padėjėjo veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas.

                      Neverta ginčytis, kad advokato profesija yra viena populiariausių pasaulyje. Advokato nuominuotumas (arba titulas) yra saugomas valstybės. Ne kiekvienas gali pasivadinti advokatu. Reikia atitikti cenzą, keliamus profesinius reikalavimus ir tai įrodyti.  Advokato vardas  suteikiamas tik nustatyta tvarka. Šio specialisto tiesioginės pareigos yra atstovauti ir ginti asmenų ar organizacijų teisme teises. Tai yra specialistas, baigęs teisės universitetą ir atlikęs praktiką. Advokato paslaugos reikalauja gilios ir visapusiškos teisinės kompetencijos, išmanymo, įžvalgų, gyvenimiškos patirties, gebėjimų daryti apibendrinimus ir analizes įvairiais rakursais. Minimaliausias reikalavimas advokatui – išmanyti tam tikros teisės srities teorijos tendencijas ir gebėti jas taikyti praktiškai. Tai tam tikra advokato specializacija. Pagrindinis advokato uždavinys – visada padėti savo klientui, patarti, pakonsultuoti, atstovauti, apginti.

Turint omenyje gana didelį įvairių pareigų ir įstatymų skirtumų spektrą, advokatūra suskirstyta į du pagrindinius sektorius ( teisės šakas):

                      Baudžiamoji teisė. Baudžiamasis procesas. Jai priskiriami specialistai, kurie dirba su nužudymų, vagysčių, sužalojimo, kelių eismo įvykių byloms ir kt. Jie puikiai susipažinę su baudžiamuoju ir baudžiamojo proceso  kodeksais ir sugeba dirbti būtent tokiose srityse. Nemaža dalis baudžiamosios specializacijos advokatų yra buvę prokurorai ar ikiteisminio tyrimo pareigūnai, sukaupę daug žinių ir jas taikantys advokato darbe. Jų teisės ir galimybės yra aiškiai išdėstytos įstatymuose, advokato profesija yra reguliuojama  kiekvienos valstybės. Advokatas visuomet dirba savo klientui, o tam tikrais atvejais ir visuomenės labui, viešajam interesui.

Civilinė teisė. Civilinis procesas. Šioje srityje  dirba tie teisės ekspertai, kurių darbas susijęs su pakankamai plačiu įvairių teisės normų spektru. Jis apima civilinius, šeimos, darbo ir arbitražo kodeksus. Nors advokatas yra laikomas plataus profilio specialistu, tačiau šiuolaikinėje praktikoje vis labiau plinta advokato veiklos siauras dalykinis pasirinkimas (specializavimasis). Gana dažnai advokatai vykdo labai siaurą veiklą, pasirenka konkrečią vieną, specializuojasi tik vienoje teisės srityje, t. y. teikia teisines paslaugas. Tai gali pasireikšti kaip koncentravimasis ties specifinėmis, siauromis teisinėmis paslaugomis. Konkreti sritis susiformuoja teisinės veiklos metu ir gali būti įtakota ir nulemta įvairių priežasčių: pašaukimo, susidomėjimo, praktinių niuansų.

                      Žinoma, kad advokato profesija yra sudėtinga ir reikalauja nuolatinio  tobulėjimo bei esamų, buvusių ir naujų socialinių dorovinių normų ir teisės aktų išmanymo. Gyvenimas keičiasi ir  įstatymai nuolat keičiasi. Dėl ko  keičiasi sankcijos ir bausmės už įvairius asmenų ir/ar organizacijų teisinių normų ir laisvių pažeidimus. Būtent todėl advokato darbas yra vienas sudėtingiausių ir įdomiausių. Kiekvieną dieną advokatas  susipažįsta su pačiais įvairiausiais teisės aspektais, ieško būdų, kaip apginti savo klientų interesus teismo proceso metu.

Tiesiog klauskite, tarkitės, rašykite klausimus ir problemas:  radiolex@finaura.lt

Telefono numeris Vilniuje: +37065422181

EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖ.

Advokato pagalba taikant Europos Sąjungos  teisę. Lietuvos teismų sprendimų apskundimas.

 Europos Sąjunga – tai Europos valstybių asociacija, siekianti platesnės ir gilesnės ekonominės bei politinės joje dalyvaujančių šalių integracijos.

                      1993m. lapkričio 1d. įsigaliojus Mastrichto sutarčiai Europos ekonominės bendrijos pavadinimas buvo pakeistas  ,,Europos bendrijos” pavadinimu. Mastrichto  sutartimi Bendrijos sistema buvo papildyta tarpvyriausybinių bendradarbiavimu  ir buvo sukurta nauja ne tik ekonominė, bet ir politinė struktūra – Europos Sąjunga.

                      Ekonominė bei politinė Europos valstybių integracija  tiesiogiai priklauso ir nuo sąjungos teisinės bazės  funkcionalumo ir nuo Europos bendrijų teisminės sistemos efektyvaus gyvavimo.

                      Lietuvos Respublika yra Europos Sąjungos narė, todėl Lietuvos teismai turi taikyti  Bendrijos teisę nagrinėdami ir vidaus bylas. 

                      Europos Sąjungos teisės aktai yra tiek reikšmingi nacionalinei teisei, kiek turi tiesioginio veikimo ir juridinės galios  teisės reguliuojamiems teisiniams santykiams, nes Europos Sąjungos teisės normos yra laikomos sudedamąja Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalimi ir yra taikomos tiesiogiai, o teisinės kolizijos atveju turi viršenybę.

                      Advokatai ne tik patys turi taikyti Europos Sąjungos teisę rengiant dokumentus teismui ar kitoms institucijoms, bet privalo stebėti ir sekti kaip teisėjai ar kiti atsakingi pareigūnai traktuoja Europos Sąjungos teisę. Advokatas gali, o tam tikrais atvejais net ir privalo, skųsti nacionalinių teismų sprendimus Europos Sąjungai pavaldžios  justicijos teismui.

 

ADVOKATO PAREIGA VADOVAUTIS KONSTITUCIJA

 

Visiems būtina suprasti, kad Konstitucija  yra  pagrindinis šalies įstatymas. Konstitucijoje įtvirtintos piliečių teisės ir laisvės. Nėra nei vieno įstatymo nacionalinėje teisėje, kuris būtų viršesnis už Lietuvos Respublikos Konstituciją.

Verta žinoti. Pasaulyje galime aptikti  rašytinių ir nerašytinių Konstitucijų. Įdomu ir tai, kad Konstituciją gali turėti ne tik valstybė, bet ir regionas, sąjungos, partijos, įmonės ir įvairios visuomeninės organizacijos. Pvz. : Užupio Konstitucija.

Aišku, kad Užupio Konstitucija pagal savo imperatyvią galią negali prilygti šalies Konstitucijai, bet ji puikiai iliustruoja saviraiškos ir apsisprendimo laisvių ir teisių egzistavimą pagal valstybės Konstituciją.

 Lietuvos Respublikos Konstitucija yra savarankiškas teisės šaltinis ir yra pagrindinis ir vientisas teisės aktas, kuris gali būti taikomas tiesiogiai.  Tai labai svarbu, nes tokiu būdu garantuojama, kad kiekvienas gali ginti savo pažeistas teises vadovaudamasis būtent Konstitucija. Kiekvienas advokatas pirmiausia turi įvertinti konkrečią situaciją Konstitucijos atžvilgiu, o jeigu reikia, tai tiesiog ginti savo klientą pagal konstitucines normas, nes tokios normos turi viršenybę ir aukščiausią teisinę galią teisės normų sistemoje.

Geras advokatas visada įvertina ir konstitucinį  bylos aspektą. Tai reikia atlikti pirmiausiai ir tik po to siaurinti teisinį matymo ratą kvalifikuojant situaciją pagal žemesnio rango teisės normas ( pvz. kodeksus, kitus įstatymus ir teisės aktus). Įstatymo nebuvimas negali būti pagrindas konstitucinei teisei paneigti. Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis konstitucija (tiesioginio taikymo principas).

Todėl nebijokite reikalauti, kad advokatas pirmiausia paaiškintų kokius konstitucinės teisės pažeidimus įžvelgia, kokios Jūsų konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos. Tai svarbu plačiam situacijos suvokimui ir bendro vaizdo matymui, skvarbioms įžvalgoms formuoti.

 

Klauskite advokato, juristo:

radiolex@finaura.lt

+37065422181

 

TEISINĖS PASLAUGOS / ADVOKATO PAGALBA

Klauskite. Skambinkite. Rašykite. Galite el. laišku papasakoti  savo situaciją ir mes su Jumis susisieksime. Įvardinsime galimybes ir paslaugų kainą.

(+370)65422181

radiolex@finaura.lt

 • Sutarčių sudarymas ir analizė, teisinių išvadų jų pagrindu parengimas.
 • Ikiteisminių pretenzijų parengimas.
 • Ieškinių, peticijų, skundų ir kitų procesinių dokumentų teisminėms institucijoms sudarymas (arbitražo teismai ir bendrosios jurisdikcijos teismai).
 • Konsultacijos žodžiu ir raštu įvairiais teisiniais klausimais, susijusiais su verslumu.

Teisės sritys, kuriose mes specializuojamės:

• Nuoma

• Muitiniai ginčai

• Skolų susigrąžinimas

• Statyba

• Krovinių gabenimas

• Administraciniai ir civiliniai ginčai

 • Privatus kaltinimas
 • Kompensacijų, išlaikymo ir alimentų  priteisimas, padidinimas ar sumažinimas
 • Paskirtų baudų sumažinimas, atidėjimas, pakeitimas kita poveikio priemone ar sankcija

·  Bankrutavimas

·  Europos teismas

 • Ginčai su bankais, draudimo bendrovėmis.
 • Ginčai su valtybinėmis institucijomis.
 • Ginčai su  paslaugų teikėjais ir prekių teikėjai.
 • Paveldimumo bylos (Lietuva, Latvija, Rusija, NVS šalys, ES šalys ir tt);
  tiems, kurie gyvena Lietuvoje) Pavyzdys: Lietuvos gyventojas gali neišvažiuodamas iš Lietuvos, pradėti paveldėjimo bylą, mes visur padėsime ir patarsime);
 • Pažymos iš bet kurių buvusios TSRS archyvų;
 • Pensijos (RF, ES šalys, Baltarusija).
 • Skyrybų bylos, įskaitant tarp skirtingų šalių gyventojų; Migracijos klausimai; Leidimas gyventi.
 • Konsultacijos dėl nekilnojamojo turto ir žemės. Nekilnojamojo turto sandoriai (pirkimas, pardavimas, nuoma, išsinuomojimas  …). Pardavimas ir pagalba ieškant nekilnojamojo turto Latvijoje, Rusijoje, ES šalyse). Verslo idėjos su nekilnojamuoju turtu (sandorio objektai yra žemės sklypas, butas, namas, sodyba, biuras ir tt.
 • Įmonės ar verslo  parinkimas, įgijimas,  steigimas užsieniečiams ir šalies gyventojams.
 • Biurokratinių, teisinių, personalo reikalų sutvarkymas.
 • Dokumentų vertimai. Juristo – vertėjo dalyvavimas derybose,  pas notarą, kitose institucijose.
 • Darbo ginčai ir užsieniečių įdarbinimas.
 • Moralinė ir turtinė žala.

Teisinės paslaugos  / advokato pagalba

el.paštas:
radiolex@finaura.lt

+37065422181