Rašome pretenzijas

Pretenzijos kaina priklauso nuo šio teisinio pobūdžio dokumento apimties ir dalyko sudėtingumo. Kadangi specializuojamės pretenzijų rašyme, turime paaiškinti, kad labai svarbu ne tiek pretenzijos forma (pretenzijos šablonas, pretenzijos pavyzdys, standartinė anketa pretenzijai), kurią galite lengvai susirasti internete ir nemokamai atsisiųsti, bet turinys, (tinkama faktinių aplinkybių interpretacija, juridinis pagrindas panašiai veiklai ar prekei taikomų atitikties standartų įvardijimas, konkretus ir aiškus bei įgyvendinamas reikalavimas ir priimtini reikalavimo įvykdymo būdai).

Minimali pretenzijos kaina taikoma santykinai formalioms pretenzijoms reikšti ar taikiam susitarimui inicijuoti. Tokia pretenzija paprastai būna vieno lapo rašto apimties, bet savyje talpina dalyko faktinį ir juridinį pagrindus (tai yra glaustai perteikiamos faktinės aplinkybės, nurodomi įstatymų straipsniai, kitos reikšmingos teisinės nuostatos ar teismų praktika), konkretų turtinį ar kitokio pobūdžio reikalavimą.

Minimali kaina 60Eur

Minimali kaina paprastai taikoma tokioms teisinių pretenzijų rūšims – pretenzijoms dėl netinkamos kokybės smulkiaverčio daikto grąžinimo pardavėjui arba pakeitimo tinkamu; teisinė pretenzija dėl sutartinių ir protingų terminų laikymosi; teisinė pretenzija dėl nesumokėto ar dalinai sumokėto darbo užmokesčio, atostoginių, kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais; teisinės pretenzijos, kylančios iš aiškiai apibrėžtų sutartinių santykių, tada aiškus sutarties objektas ir sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo pasekmės; teisinė pretenzija dėl buitinių ir kasdienių paslaugų teikimo (pvz., pretenzijos individualiai dirbantiems santechnikams, kirpėjams, IT specialistams, buhalteriams ir kt.).

Kita minimali kaina po 50Eur už teisinio rašto lapą

PRETENZIJOS SURAŠYMAS DRAUDIMO BENDROVEI IR NE TIK

 

 

 

Kreipkitės, padėsime

+37065422181

radiolex@finaura.lt

 

 

DRAUDIMO BENDROVĖS. PRETENZIJOS. Dėl išmokų, nepriemokų ar neteisingo regreso.

 

SVARBU: Nuosavybė Jūsų ir Jūs turite teisę žinoti kaip skaidriai Draudikas Jums kompensuoja praradimus dėl patirtos žalos pagal draudimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir teisės aktų reikalavimus. Konkretūs draudiko žalos skaičiavimai yra  rimtas pagrindas pradėti ginčą  su draudiku ( ne skambutis telefonu, ne sms žinutė, bet konkrečia metodika atliktas žalos skaičiavimas). Iš žalos skaičiavimo sąmatos matysite kaip buvo skaičiuota žala, ar visos detalės įtrauktos į sąmatą, galėsite reikalauti/prašyti draudiko, kad šis pakomentuotų ir paaiškintų sąmatinius žalos skaičiavimus.

Jeigu pastebėjote, kad nėra paskaičiuota žala visoms detalėms arba yra užslėptų po autoįvykio atsiradusių defektų ar yra kitų priežasčių abejoti draudiko paskaičiuota žala, parašykite pretenziją (skundą) draudimo bendrovei ir prašykite, kad atliktų papildomą/pakartotinę apžiūrą ir atliktų tikslinamąjį žalos skaičiavimą. Paprastais žodžiais tariant atliktų nekokybiškai atlikto darbo trūkumų šalinimą. Tai galite įforminti atitinkamu raštu: skundu ar pretenzija. 

Venkite neapgalvotų perteklinių veiksmų, bet sekite terminus ir reikalaukite, kad kuo skubiau (pagal galimybes ir nustatytus terminus) apžiūrėtų Jūsų automobilį. Jeigu Jums labai skubu gauti  žalos įvertinimą (pvz.: automobilį naudojat darbui ir norite kuo greičiau jį susiremontuoti), kontaktuokite su Draudiku, tarkitės dėl pagreitintos apžiūros arba informuodami susitarkite, kad žalos atlyginimas bus atliktas nepriklausomo eksperto.

 

 

 

Pretenziją dažnai tenka rašyti ir sprendžiant ginčus su draudimo bendrovėmis. Suprantama, kad draudimo bendrovės santykių su klientu schema yra paprasta: klientas moka pinigus tam, kad kompanija vėliau išmokėtų jam kompensaciją iškilus problemai (įvykus draudiminiam įvykiui) ar įvykus nelaimei priklausomai nuo to, kaip aprašyta pačioje sutartyje. Kuo mažiau tarpinių ir finalinių mokėjimų klientui, tuo didesnė nauda draudikams, todėl akivaizdu, kad jie suinteresuoti kuo mažiau sumokėti. Gali būti išmoka ir vienu kartu ir net per kelis kartus.

Kiekviena rimta ir atsakinga draudimo bendrovė stengiasi nepažeidinėti galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, tačiau net ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais, ji gali ženkliai sumažinti draudimo išmokos dydį, pasinaudodama kliento nežinojimu, o taip pat jo nenoru kreiptis į teismus. Visur dirba žmonės. Dažnai tenka įrodinėti savo tiesą. Tiesiog reikia ją įrodinėti argumentais. Kartais pakanka argumentuotai išdėstyti nuomonę ir išmoka ženkliai pakyla draudėjo naudai.

Pretenzijos tikslas yra taikus ikiteisminis problemos sprendimas. Pateikdami šį dokumentą, Jūs parodote draudikams, visų pirma, savo teisinį raštingumą, ir, antra, kad Jūs neturite ketinimų kelti skandalų, bet norite aiškiai ir teisingai išspręsti situaciją.

Net jei esate tikri, kad Jūsų reikalavimas nebus patenkintas, pretenziją vis tiek būtina parašyti ir išsiųsti draudikams. Prieštaringi klausimai ir ginčai tarp draudimo bendrovės ir kliento paprastai sprendžiami derybų būdu. Taigi ikiteisminė pretenzija bus pakankamas įrodymas, kad iš Jūsų pusės buvo įdėtos pastangos siekiant susitarti ir rasti kompromisą.

Nesuteikite draudikams galimybės sukčiauti. Kompetentingi ir laiku atlikti veiksmai padės Jums gauti teisingai apskaičiuotą draudimo išmoką bei išmokėtą laiku.

Ne paslaptis, kad draudimo bendrovės dažnai išmoka per mažas sumas arba delsia sumokėti draudimo išmokas. Dažnai susiklosto tokių situacijų, kad draudimo išmokų mokėjimo terminai jau būna praėję, o jokio „judėjimo“ iš draudikų pusės nevyksta. Tokiu atveju nereikėtų nusiminti, o pirma, ką reikėtų daryti esant tokiai situacijai, tai parašyti pretenziją draudimo bendrovei. Tai būtų bandymas išspręsti šiuos klausimus be teismo.

Pretenzija draudimo bendrovei dažnai yra būtinybė, su kuria tenka susidurti, kai draudimo bendrovė atsisako priimti dokumentus ar nepagrįstai reikalauja pateikti dar daugiau papildomų dokumentų, kurių vairuotojas tiesiog gali neturėti ar jų gali ir nebūti; vėluoja sumokėti draudimo išmoką arba sumokėtos draudimo išmokos akivaizdžiai nepakanka sugadinto turto remontui. Visos šios aplinkybės dažnai priverčia vairuotoją kreiptis teisinės konsultacijos arba savarankiškai bandyti teikti ikiteisminę pretenziją ar skundą dėl kompensacijos iš draudimo bendrovės.

Gana dažnai nutinka taip, kad draudimo bendrovė atsisako mokėti pakankamo dydžio draudimo išmoką, kuri yra būtina vairuotojams, patyrusiems avariją.

Suprantama, kad draudikai nenori ir neskuba dalintis pinigais, todėl siekiant gauti teisingai apskaičiuotą kompensaciją iš draudimo bendrovės už patirtą žalą, vairuotojams dažnai tenka kreiptis pagalbos į teisininkus.

Ikiteisminė pretenzija dėl patirtos žalos yra veiksmingas būdas atstatyti teisingumą, todėl nemažai vairuotojų kreipiasi į teisininkus, kurie padėtų parengti pretenziją.

Kokiais atvejais patartina rašyti pretenziją?

Pretenzija yra oficialus piliečio skundas dėl tam tikrų paslaugų jam netinkamo suteikimo arba visiško nesuteikimo.

Kadangi tokia pretenzija yra ne tik informacinis laiškas, bet ir dokumentas, tai, ar pavyks sėkmingai išspręsti ginčą tarp šalių, priklauso nuo to, ar pretenzija parašyta teisingai, todėl patartina kreiptis į patyrusius teisininkus, kurie padės parengti šį dokumentą.

Būtina teisingai perteikti pretenzijos esmę, todėl pirmiausia reikėtų atidžiai perskaityti draudimo sutartį ir surinkti visus reikalingus dokumentus, susijusius su draudiminiu įvykiu.

Labai svarbu atkreipti dėmesį į visas sutarties sąlygas, kuriomis galima pagrįsti faktą, jog draudimo bendrovė praleido mokėjimo terminus.

Vėliau patartina kruopščiai išanalizuoti ir savo veiksmus, peržiūrėti, ar laikėtės šios sutarties nustatytų draudimo taisyklių, o būtent, kaip Jūs elgėtės įvykus avarijai. Atkreipkite dėmesį į tai, ar nepažeidėte sutartyje su draudimo bendrove nustatytų taisyklių sąlygų.

Paskui galite pradėti rašyti pretenziją draudimo bendrovei. Visų pirma, turite nurodyti, kokia yra draudimo paslaugų teikimo sutartis ir kada ji buvo sudaryta. Būtina ar bent pageidautina pridėti ir draudimo poliso kopiją.

 

 

 +37065422181

radiolex@finaura.lt

 

Atsiminkite! Būtina visą laiką laikytis draudimo sutarties nuostatų tam, kad būtų aišku, jog darėte viską pagal taisykles, ir draudimo bendrovė negalėtų Jums pateikti jokių pretenzijų šiuo atveju. Po įvykusios automobilių avarijos vairuotojas jokiu būdu neturėtų bandyti pasišalinti iš įvykio vietos.

Paskui turėtumėte aprašyti, kas įvyko po paraiškos dėl kompensacijos pateikimo. Būtina nurodyti visus terminus ir atitinkamas sutarties sąlygas.

Ir po to aprašykite, kokias neigiamas pasekmes sukėlė vėlavimas išmokėti draudimo išmoką.

Galiausiai, turite parašyti savo reikalavimus bei tai, kaip norėtumėte išspręsti šį ginčą su draudimo bendrove.

Taigi, pretenzija draudimo bendrovei dėl jos veiksmų, susijusių su draudimo išmokos pervedimu – dokumentas, kuriame automobilio savininkas nesutinka su draudimo bendrovės veiksmais, jame nurodo konflikto aplinkybes bei reikalauja ištaisyti klaidas dėl netinkamai apskaičiuotos draudimo išmokos sumos.

Pirmiausiai reikėtų bandyti išspręsti šiuos klausimus pačioje draudimo bendrovėje. Jeigu to padaryti nepavyksta, automobilio savininkas gali kreiptis į teismą, jeigu nėra patenkinamas jo ikiteisminis reikalavimas.

 

 +37065422181

radiolex@finaura.lt

 

 

SVARBU. Kai draudimo bendrovė blogai paskaičiuoja žalą (Jūsų manymu)

Paprastai automobilio savininkai kreipiasi į teisininkus dėl pretenzijos rengimo žemiau išvardintais atvejais:

 1. Nepakankamas apskaičiuotos draudimo išmokos dydis, kai išmoka tikrai nepadengia išlaidų dėl padarytos žalos. Tai dažniausia priežastis, kada vairuotojai kreipiasi į teisininkus dėl pretenzijų draudimo bendrovei rengimo. Kompensacijos dydį nustato draudimo įmonės ekspertai, todėl suinteresuotųjų šalių skaičiavimai gali skirtis. Vairuotojas turi teisę kreiptis dėl nepriklausomos ekspertizės. Jei skirtumas tarp draudimo bendrovės ir nepriklausomo eksperto skaičiavimų yra didesnis nei 10%, tai yra pagrindas ginčyti draudikų sprendimą.
 2. Draudimo įmonės atsisakymas sumokėti. Draudimo bendrovės yra komercinės struktūros, kurios yra suinteresuotos mažinti savo išlaidas arba bandyti išvengti jų visiškai, tačiau vairuotojas neturėtų pamiršti, kad jis turi teisę pareikšti savo nesutikimą dėl atsisakymo, taip pat reikalauti peržiūrėti draudikų sprendimą.
 3. Draudimo įmonė nesilaikė draudimo išmokos pervedimo termino ir vėlavo sumokėti arba nesumokėjo visai. Pasibaigus įstatyminiam draudimo išmokos pervedimo į asmens banko sąskaitą laikotarpiui, bendrovė nesumokėjo žalos atlyginimo, ir tai yra rimta priežastis pateikti ikiteisminę pretenziją.
 4. Draudimo įmonė nuolat atideda draudimo išmokos mokėjimą, praleido nustatytą įstatymo terminą, delsia mokėti reikalaudama, kad apdraustasis pateiktų vis naujus dokumentus ir informaciją, atlieka vis niekaip nepasibaigiančius patikrinimus.
 5. Draudimo įmonė sumažino draudimo išmokos dydį, neatsižvelgė į kai kurių atsarginių dalių, darbų, medžiagų, reikalingų transporto priemonės remontui, kainą arba atsisakė atlyginti nuostolius dėl atskirų transporto priemonės gedimų.

Pretenzijos teisinis pagrindas

Nuostata dėl ikiteisminių reikalavimų yra įtraukta į įstatymą. Draudikai ir vairuotojai turi galimybę išspręsti konfliktą be teismo.

Yra nustatyta ikiteisminio pretenzijų pateikimo tvarka, kurios būtina laikytis. Vairuotojas, turintis pretenzijų draudimo bendrovei, apie tai raštu turi pranešti jai, surašyti savo pretenzijas, kas, jo manymu, buvo padaryta netinkamai. Jeigu reikalavimai nevykdomi, vairuotojas gali kreiptis ir į teismą.

Draudimo bendrovė peržiūri skundą ir priima sprendimą dėl išmokėjimo arba parengia pagrįstą atsisakymą. Teismas nesvarsto reikalavimo dėl privalomojo draudimo išmokos išmokėjimo be oficialaus draudimo įmonės atsisakymo atlyginti žalą.

Būtina laikytis nustatytų privalomųjų ikiteisminių procedūrų taisyklių dėl kompensacijų išmokėjimo.

Teisininkai padės kvalifikuotai parengti pretenziją draudimo bendrovei dėl draudimo išmokos tinkamo paskaičiavimo bei išmokėjimo.

Draudimo bendrovės gali turėti ir savo specialią ikiteisminio skundo formą, kurią reikia užpildyti.

Ją galite užpildyti patys savarankiškai arba susisiekti su teisininku, turinčiu patirties rengiant bei pildant tokius dokumentus. Jis Jums padės tinkamai parašyti pretenziją.

Būtina atkreipti dėmesį į toliau išvardintus dalykus: draudimo išmokos suma labiausiai priklausys nuo to, kaip bus parašyta pretenzija, taip pat nuo teisininko, padedančio Jums rengti pretenziją, kompetencijos, turimų argumentų ir reikalavimų pagrįstumo, todėl patartina iš anksto pasiruošti ir pasikonsultuoti su teisininku dėl to, kaip parengti dokumentą.

Mes galime Jums padėti parengti pretenziją draudimo bendrovei.

Dokumente turi būti nurodyta ši svarbi informacija:

 1. Šalių duomenys: paso serija ir numeris, pareiškėjo adresas. Jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, turite nurodyti skundą pasirašiusio darbuotojo vardą ir pavardę, draudimo įmonės pavadinimą, juridinį adresą.
 2. Konflikto aplinkybės. Pretenzijos turinys yra vienas svarbiausių dalykų. Joje turi būti aiškiai aprašyta situacija, o taip pat pateikiamos nuorodos į pasirašytos su draudimo bendrove sutarties tam tikrus punktus ir sąlygas.
 3. Pastaba dėl automobilio vairuotojo nesutikimo su draudimo bendrovės paskirta suma.
 4. Reikalavimas sumokėti piniginę kompensaciją, būtina nurodyti pageidaujamą sumą.
 5. Duomenys apie asmenį, kuris išdavė dokumentą dėl draudimo išmokos dydžio.
 6. Vairuotojas turi teisę reikalauti atlyginti moralinę žalą ir įtraukti punktą dėl moralinės žalos atlyginimo į ikiteisminę pretenziją, nurodydamas pageidaujamą sumą ir šios sumos pagrindimo kriterijus.
 7. Būtinai nurodykite, kad jei draudimo bendrovė nesumokės kompensacijos (arba sumokės ją nepilnai), Jūs kreipsitės į teismą ir spręsite šią problemą teisme. Kuomet pretenzija bus baigta, nurodykite visų pridedamų dokumentų sąrašą.

Ikiteisminės pretenzijos priedai

Pretenzija draudimo bendrovei dėl nepakankamo dydžio išmokos mokėjimo arba visiško jos neišmokėjimo bus svarstoma tik tuomet, kai yra pridėti šie dokumentai:

 • pareiškėjo paso kopija;
 • dokumentų apie transporto priemonę ir jai padarytą žalą kopijos;
  • draudimo polisas;
  • su avarija susiję dokumentai;
  • medicininės pažymos, jei tokios yra;
  • nepriklausomo eksperto nuomonė;
  • dokumentai, įrodantys patirtas išlaidas bei nuostolius (pavyzdžiui, vilkimo paslaugų apmokėjimo dokumentai).
  Būtina pateikti kuo įmanoma daugiau reikalingų dokumentų, nes tik tokiu atveju galima tikėtis palankesnių rezultatų.

Terminas
Būtina laikytis visų įstatymuose nustatytų terminų.

Draudimo bendrovė turi:
• priimti paraišką;
• pripažinti atvejį draudiminiu;
• išnagrinėti visus pateiktus dokumentus ir bylos aplinkybes;
• atsiųsti žalą įvertinantį ekspertą apskaičiuoti kompensacijos sumą;
• apskaičiuoti išmokas.

Išmoka vairuotojui turi būti išmokėta per įstatymuose nustatytą terminą po to, kai pateikiama informacija apie nelaimingą atsitikimą draudimo įmonei ir atliktos visos kitos reikalingos procedūros. Jei pinigai neišmokami, vairuotojas turi teisę pateikti ikiteisminę pretenziją.

Siųsdamas dokumentus draudimo bendrovei, vairuotojas privalo užtikrinti, kad pretenzijos gavimo data būtų tiksliai užregistruota.

 

Tai būtina, siekiant teisingai apskaičiuoti terminą, per kurį turi būti pateikta pretenzija.

Vairuotojas gali pateikti pretenziją registruotu laišku draudimo bendrovei. Taigi, patartina užfiksuoti išsiuntimo ir gavimo datas, tačiau galima atvykti į draudimo bendrovės biurą ir asmeniškai bei pateikti pretenziją.

Jei vairuotojas per nustatytą laiką nepateikia pretenzijos, jam sunkiau bus išreikalauti iš draudimo bendrovės išmokos net per teismą.

Jei vairuotojas pateikė pretenziją laiku, draudikas privalo priimti dokumentus, susipažinti su jais bei priimti sprendimą.

Įstatymo yra nustatytas pretenzijos nagrinėjimo terminas. Per šį laikotarpį draudikas įsipareigoja:

 • atlikti mokėjimą;
 • arba raštu pateikti pagrįstą atsisakymą.

Bauda draudimo bendrovei

Vairuotojas turi teisę reikalauti, kad už kiekvieną vėlavimo dieną kompanija sumokėtų delspinigius. Jei nėra atsakymo iš draudimo bendrovės, galima kreiptis į teismą.

Galimos atsisakymo išmokėti priežastys:
Draudimo bendrovė gali atsisakyti svarstyti pretenziją, jeigu:
• atvejis nėra draudiminis: pavyzdžiui, avarijos metu pareiškėjas vairavo apsvaigęs;
• pareiškėjas nėra avarijos dalyvis arba jo įgaliotasis atstovas;
• pareiškėjas pateikė ne visus reikalingus dokumentus;
• vairuotojas nepateikė prašymo laiku;
• pareiškėjas pažeidė sutarties su draudimo bendrove sąlygas;

 • gresiančios administracinės ar baudžiamosios atsakomybės atveju, kai vyksta tyrimas, draudikas gali atidėti prašymo nagrinėjimą;
 • kai byla nagrinėjama teisme, nes sudėtinga nustatyti kaltininką, yra aukų, avarijos dalyvis pabėgo iš eismo įvykio vietos;
 • reikalavimas išmokėti pinigus yra netinkamai suformuluotas, trūksta svarbios informacijos apie vairuotoją (kontaktinės informacijos arba duomenų apie tai, kur reikia pervesti pinigus);

Jei vairuotojas mano, kad atsisakymas sumokėti yra teisiškai nepagrįstas, jis gali toliau ginti savo teises teisme ir pateikti skundą.

Teismas patikrins bylos aplinkybes ir įvertins atsisakymo mokėti teisėtumą. Jei pažeidimai nustatomi, draudimo bendrovė bus nubausta.

Jeigu draudimo bendrovei pateikta ikiteisminė pretenzija nebuvo patenkinta, vairuotojui patartina būtinai kreiptis į teismą.

Iš priteistos sumos atimama draudimo įmonės jau sumokėta suma (jei buvo atliktas mokėjimas).

Ieškinys pateikiamas keliais egzemplioriais (viena iš kopijų pristatoma teismui, taip pat viena kopija pateikiama draudimo bendrovei).

Kartu su ieškiniu pateikiamos dokumentų, kuriuos naudosite savo reikalavimams pagrįsti, kopijos.

Patartina pasikonsultuoti su patyrusiu teisininku, kuris padės parengti ieškinį ir kitus reikalingus dokumentus.

Teismas turi išnagrinėti visas bylos aplinkybes nuo pat pradžių, tai yra pradedant avarija, o taip pat visas sutarties ar teisines nuostatas, kurias pažeidė draudikas.

Priimdamas ieškinį teismas vadovausis draudimo sutarties, reglamentuojančios pretenzijos pateikimo tvarką, sąlygomis, kurios yra privalomos šalims. Teismas turės atsižvelgti į terminą, per kurį turi būti apsvarstytas pateiktas reikalavimas, kol šis terminas nepasibaigs, ieškinio pateikimas bus priešlaikinis.

Kartais nutinka taip, kad pirmas parašytas automobilio savininko, neturinčio patirties ginčuose su draudimo bendrovėmis prašymas, kai jam nepadeda teisininkas sprendžiant ginčą, tik apsunkina problemos sprendimą.

Vairuotojas gali neteisingai identifikuoti ir nurodyti aplinkybes, būtinas įvykiui ištirti ir žalai paskaičiuoti, padaryti klaidų, dėl kurių kompensacijos išmokėjimas gali tapti žymiai sudėtingesnis arba ji gali būti visai neišmokėta.

Tais atvejais, jei vairuotojas nori rašyti pretenziją savarankiškai, jam bus naudinga informacija apie svarbiausius pretenzijos rašymo aspektus, į ką būtina atkreipti dėmesį.

Mūsų teisininkai padeda išspręsti su teisių gynimu susijusius ginčus su draudimo bendrovėmis tiek ikiteisminio proceso stadijoje, tiek teismuose, nepriklausomai nuo to, ar tai yra bendrosios jurisdikcijos ar arbitražo teismai. Mes teikiame teisinę pagalbą ir konsultacijas tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Padedame sėkmingai išspręsti net ir sudėtingiausius ginčus su draudimo bendrovėmis ir užtikriname, kad mūsų klientų interesai būtų kuo geriau apginti.

Drąsiai kreipkitės į mus ir mes padėsime išspręsti visus susirūpinimą keliančius klausimus ir Jums nereikės gaišti savo brangaus laiko ginant savo interesus ir teises. Daugelį dalykų netgi galėsime išspręsti internetu ir nereikės susitikti.

Pas mus rasite patyrusių teisininkų ir advokatų, kurie padės išspręsti ginčus su draudimo bendrovėmis po nelaimingų atsitikimų, automobilių avarijų, padidinti draudimo išmokų sumą ir parašyti pretenziją dėl draudimo bendrovių veiksmų.

Kodėl vertą į mus kreiptis:

 • Teisinė apsauga ir pagalba 24 valandas per parą;
 • Atsakingo darbo garantija;
 • Profesionalaus darbo garantija;
 • Visiškas konfidencialumas;
 • Lanksti kainų politika;
 • Jūsų nuostolių kompensavimas.

 

Mūsų pagrindinis tikslas – padėti klientams išspręsti esamas problemas ir užkirsti kelią joms ateityje.


 +37065422181

radiolex@finaura.lt

 

 

 

Kas yra pretenzija?

 

Pretenzija – tai reikalavimų pateikimas dėl asmens nepasitenkinimo nekokybiškai suteikta paslauga arba parduodamomis nekokybiškomis (galimai brokuotomis) prekėmis. Pretenzija tai yra dokumentas, pagrįstas faktais bei įrodymais, teisiniai argumentais, suformuota teismų praktika, kuris surašomas, kai pažeidžiamos jo autoriaus teisės, šio dokumento pavadinimas (preambulė) gali būti skirtingas, pavyzdžiui, galimi tokie pavadinimai: „Pretenzija“, „Skundas“; „Pareiškimas“; „Laiškas“; „Reikalavimas“ ar net „Apeliacinis skundas“, tačiau nepriklausomai nuo to, kaip jis vadinamas, esmė lieka ta pati, kadangi visais atvejais, jei dokumente yra pažeistų teisių elementų ir pateikiami reikalavimai dėl kokių nors veiksmų bei jų pašalinimo, visuomet turima omenyje pretenzijos forma.

Pretenzija paprastai surašoma, kai kyla poreikis išspręsti ginčus tarp šalių nesikreipiant į teismą, tai yra pagal ikiteisminio / pretenzinio ginčo nagrinėjimo tvarką. Ginčui išspręsti gali būti naudojami ir kiti būdai. Pvz.: ikiteisminė institucija ginčo sprendimui. Praktika rodo, kad pretenzinė nagrinėjimo procedūra suteikia galimybę susigrąžinti ir likviduoti įsiskolinimus be ženklių papildomų išlaidų, susijusių su valstybės rinkliavų mokėjimu, ir sutaupant daug laiko.

Pretenzinė arba kita ikiteisminio ginčų nagrinėjimo tvarka yra viena asmeninių ir pilietinių teisių gynimo formų, kuri numato bandymą išspręsti konfliktą tarp kreditoriaus ir skolininko, pardavėjo ir pirkėjo, tai yra kreditoriaus arba pirkėjo tam tikras reikalavimas arba siekimas, kad skolininkas arba pardavėjas gražintų skolą, atlygintų patirtus pirkėjo nuostolius, tuo atveju, jeigu buvo įgytos kokios nors prekės arba produkcija, kad jis panaikintų parduodamos bei pirkėjo įgytos produkcijos, prekės arba nekokybiškai atlikto darbo bei suteiktų paslaugų trūkumus, dėl kurių pirkėjas patyrė nuostolių, nustatytų trūkumų pašalinimo sąlygas.

. Lietuvos Respublikos kodekse ikiteisminis ginčų nagrinėjimo procesas numato ne tik pretenzijos surašymą, bet ir kitokius ginčų sprendimo būdus, kurie gali būti aprašyti sutartyje, papildomuose susitarimuose, ar kitame formate dėl nustatytos ginčų sureguliavimo tvarkos, kurią šalys sudarė. Kitokia tvarka paprastai yra suprantama kaip bandymas išspręsti ginčą tarp šalių siunčiant laiškus, rašant pareiškimus ir atliekant kitas procedūras, išreikštas dokumentine forma.

Pretenzijos tikslas – išspręsti konfliktinę situaciją, kylančią po užbaigto sandorio (perkant, parduodant prastos kokybės produktą ar / arba dėl nekokybiškai suteiktos paslaugos, nesikreipiant į teismą).

Pretenziją gali pateikti bet kuris asmuo (juridinis ar fizinis), kuris mano, kad jo įsigytos prekės arba jam suteikta paslauga yra nekokybiški arba pasirašyta tarp šalių sutartis buvo įvykdyta netinkamai ir yra pažeistos tam tikros sutarties sąlygos.

Pretenzijų teisingas parengimas yra išties aktuali bei svarbi tema, į kurią reikėtų atkreipti dėmesį ir panagrinėti detaliau. Apskritai pretenzija nėra griežtai reglamentuojama,   todėl dažnai ją rašant, atsiranda įvairių sunkumų ir problemų, kyla ir klausimų, kaip teisingai ją parengti, kaip ta pretenzija turėtų atrodyti.

Apskritai kalbant apie pretenziją, svarbu pabrėžti, kad tai raštiškai pateikiamas dokumentas, kurio pagrindinis tikslas yra pareikšti arba apginti savo teises į kažką.

Rengiant pretenziją, taip pat kaip ir rašant kitus dokumentus, būtina vadovautis dokumentų rengimo taisyklėmis, tačiau labai griežtų reikalavimų šiuo atveju tikrai nėra, skirtingai nei ruošiant kitus dokumentus, pavyzdžiui, įvairias pažymas.