Pretenzija draudimui

 

PRETENZIJOS (parengimas) DRAUDIMO BENDROVEI

Dėl kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, regresinių reikalavimų ir kt.

 

Kaina nuo 100 Eur

Minimalus užsakymo įvykdymo terminas / darbų įvykdymo terminas – 1 diena

Gaukite pretenziją, skundą ar kitą teisinį dokumentą per vieną dieną

Didesnės apimties ir sudėtingesni dokumentai įprastai parengiami per 3-5 darbo dienas

PATOGU. Galite kreiptis elektroniniu laišku, klausti, pateikti situaciją, komunikuoti. Įsigilinsime į Jūsų laišką ir per įmanomą trumpiausią laiką su jumis susisieksime.

radiolex@finaura.lt

+37065422181

________________________________________________________________________________________________

P A T A R I M A I, kaip elgtis po autoįvykio

Automobilio apžiūra

DRAUDIMAS. TRANSPORTO PRIEMONĖS  APŽIŪRA. NEPRIKLAUSOMA EKSPERTIZĖ.

DRAUDIMINIS ĮVYKIS. KAIP ELGTIS PO AUTOĮVYKIO (AVARIJOS) ?

 

ELEMENTARU, bet svarbu: Pasistenkite nesinervinti. Laikykitės tvarkos ir  nuoseklumo.

Dažna klaida,  kurią žmonės daro įvykus autoįvykiui:  nervinasi ir nekantrauja. Savaime suprantama, kad nervinga situacija, bet emocijomis pagrįstas  skubėjimas mažai kuo gali padėti.

Nepiktnaudžiaukite nepriklausoma ekspertize ( turto vertinimu),  jeigu tai nėra būtina. Laikykitės nuoseklumo, nes draudikas gali Jums nekompensuoti  nepriklausomo eksperto išlaidų, jeigu Jūs nesulaukę  draudiko apžiūros (aišku, jeigu draudikas nevilkina proceso) samdysite nepriklausomą ekspertą. Venkite neapgalvotų perteklinių veiksmų, bet sekite terminus ir reikalaukite, kad kuo skubiau (pagal galimybes ir nustatytus terminus) apžiūrėtų Jūsų automobilį. Jeigu Jums labai skubu gauti  žalos įvertinimą (pvz.: automobilį naudojat darbui ir norite kuo greičiau jį susiremontuoti), kontaktuokite su Draudiku, tarkitės dėl pagreitintos apžiūros arba informuodami susitarkite, kad žalos atlyginimas bus atliktas nepriklausomo eksperto, kad vėliau nekiltų ginčo, susitarkite iš anksto, kad draudikas vadovautųsi  Jūsų pateikta nepriklausomo eksperto  sudaryta vertinimo ataskaita.

 

Yra nustatytas terminas per kurį Jūsų automobilis turi būti apžiūrėtas ir paskaičiuotas nuostolis. Draudikas ar jo atstovas per šį terminą turi apžiūrėti Jūsų automobilį. Tikslią automobilio apžiūros tvarką ir būdą nustato kiekviena draudimo bendrovė. Jums turi būti suteikta visa informacija kada Jūsų automobilis bus apžiūrėtas. Taip pat Jums turi būti įvardinta per kiek laiko bus paskaičiuota žala. Daug informacijos šiais klausimais galite rasti draudimo bendrovių tinklapiuose.

Jeigu reikia patarimo, RAŠYKITE:  info@autovertinimas.lt

 

 

DRAUDIMAS (Draudimo bendrovė, Draudikas) mažai paskaičiavo?

Kaip elgtis, jeigu nesutinkate su draudimo bendrovės paskaičiuota žala /  paskaičiuotu nuostolio (žalos) dydžiu dėl automobilio apgadinimo / žalos paskaičiavimu / draudimine (draudimo) išmoka / žalos atlyginimu pagal privalomąjį vairuotojų civilinės atsakomybės draudimą ar KASKO savanoriškąjį automobilio draudimą ?

(Žemiau pateikiamos neprivalomos ir nieko neįpareigojančios, bet galimai Jums  labai naudingos praktinės analizės,  rekomendacijos, išaiškinimai,  patarimai, pavyzdžiai ir nuomonės).

 

Atlikite šiuos veiksmus:

 

  1.  Paskambinkite/ parašykite draudimo bendrovės atstovui, paklauskite ar nesuklydo įvardindamas sumą,  jeigu draudimo bendrovės siūloma paskaičiuotos išmokos suma buvo pasakyta telefonu ar atsiųsta tiesiog sms žinute, paprašykite žalos dydį ir skaičiavimo metodiką pagrindžiančio dokumento (žalos sąmatos). Tai Jūsų teisė, nes žala padaryta Jūsų turtui ir Jūs turite teise  žinoti kokiais skaičiavimais vadovaujantis Draudikas konstatavo konkretų nuostolio dydį. Dažniausiai draudimo bendrovės geranoriškai pateikia žalų skaičiavimus. Retais atvejais, atsisako pateikti žalų  skaičiavimo sąmatas, bet tai rimtas signalas, kad reikia rimčiau pasiaiškinti ar nėra piktnaudžiaujama Jūsų sąskaita. Atsisakymai pateikti sąmatą gali būti labai įvairūs pvz.: mes neteikiame, tai yra draudimo bendrovės nuosavybė ir pan. Žinoma, tokie išsisukinėjimai neišlaiko kritikos ir veikiau tai yra konkrečios  personalijos / darbuotojo, kaip asmens  dalykai nei draudimo bendrovės pozicija.

 SVARBU: Nuosavybė Jūsų ir Jūs turite teisę žinoti kaip skaidriai Draudikas Jums kompensuoja praradimus dėl patirtos žalos pagal draudimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir teisės aktų reikalavimus. Konkretūs draudiko žalos skaičiavimai yra  rimtas pagrindas pradėti ginčą  su draudiku ( ne skambutis telefonu, ne sms žinutė, bet konkrečia metodika atliktas žalos skaičiavimas). Iš žalos skaičiavimo sąmatos matysite kaip buvo skaičiuota žala, ar visos detalės įtrauktos į sąmatą, galėsite reikalauti/prašyti draudiko, kad šis pakomentuotų ir paaiškintų sąmatinius žalos skaičiavimus.

  1. Jeigu pastebėjote, kad nėra paskaičiuota žala visoms detalėms arba yra užslėptų po autoįvykio atsiradusių defektų ar yra kitų priežasčių abejoti draudiko paskaičiuota žala, parašykite pretenziją (skundą) draudimo bendrovei ir prašykite, kad atliktų papildomą/pakartotinę apžiūrą ir atliktų tikslinamąjį žalos skaičiavimą. Paprastais žodžiais tariant atliktų nekokybiškai atlikto darbo trūkumų šalinimą. Tai galite įforminti atitinkamu raštu: skundu ar pretenzija.  Prie šios pretenzijos galite pridėti defektinį ar apžiūros aktą iš auto dirbtuvių, autoserviso, vertinimo ataskaitą ar tiesiog nuotraukas. Paprastai draudikai adekvačiai reaguoja į protingus reikalavimus ir sutinka žalą perskaičiuoti Jūsų naudai. Tai yra normalu. Klaidų gali atsirasti, nes vienas asmuo  apžiūri automobilį, kitas skaičiuoja žalą. Be to, situacija nėra kasdieninė, todėl  dažnai žmogus pasitiki draudiko parinktais specialistais ir nekontroliuoja apžiūros proceso ir fiksuotų pažeidimų, o tik vėliau pamato, kad ne visa žala buvo užfiksuota, ne visi apgadinimai įtraukti į apžiūros aktą. Iš esmės, tai yra ir automobilį apžiūrėjusio specialisto klaida ir Jūsų žioplumo, neatidumo pasekmė, bet paprastai viską galima ištaisyti.

SVARBU: Nepradėkite remontuoti automobilio ir kreipkitės su pretenzija į draudimo bendrovę. Informuokite, kad automobilis apžiūrėtas netinkamai, kad nėra paskaičiuota žala visoms detalėms. Tik tuo atveju, jeigu draudikas ignoruoja Jūsų pretenziją ir atsisako perskaičiuoti žalą, svarstykite galimybę atlikti nepriklausomą ekspertizę arba skambinkite/rašykite dėl konsultacijos: info@autovertinimas.lt

  1. Informuokite draudimo bendrovę kokių kitų veiksmų imsitės, jeigu nebus atsižvelgta į Jūsų reikalavimus. Žinokite, kad  vertinimo ataskaita neturi iš anksto nustatytos galios. Kartais galvojama, kad nepriklausoma ekspertizė yra absoliuti galimybė savo tiesai įrodyti. Draudimo bendrovės gali nesutikti su nepriklausoma ekspertize (nepriklausomu vertinimu), gali jį ginčyti, gali pripažinti dalinai. Be to, būtinai skaitykite taisykles, kuriose gali būti nurodyta, kur kreiptis draudimo sutarties pagrindu dėl kilusio ginčo. Patartina ieškoti  teisingo kompromiso arba įsitikinti, kad draudimo bendrovė neginčys nepriklausomos ekspertizės (nepriklausomo vertintojo atliktos ekspertizės ir parengtos turto  vertinimo ataskaitos). Rekomenduojame draudimo  bendrovės atstovo tiesiog klausti ar bus atlygintos Jūsų patirtos papildomos išlaidos eksperto paslaugoms apmokėti. Rekomenduojame taip padaryti, nes  Jūsų pasirašytuose sutartyse gali būti nustatyta ir kitokia tvarka dėl ginčų sprendimo arba priemoka bus mažesnė nei pats atlygis ekspertui. Tokiu atveju Jūs patirsite tik išlaidas ir sugaišite laiko.  Pvz.: Greičiausiai Jums būtų menka paguoda, jeigu už nepriklausomą ekspertizę(vertinimą) sumokėsite tarkime 200Eur, bet Jums papildomai bus išmokėta tik  100Eur žalos ir už ekspertizę (atliktą turto vertinimą) nebus kompensuota. Aišku, Jūs ir toliau galėsite įrodinėti savo teisybę, reikalauti atlyginti patirtas išlaidas, kreiptis į teismą ar ikiteisminę instituciją, tačiau įvertinkite laiko ir emocinius  praradimus. Ar tikrai to norėsite? Nebūtinai taip nutiks, bet tokia  situacija reikšminga apmąstymui.

 

SVARBU.  Manote, kad draudimo bendrovė blogai paskaičiavo žalą? Rašykite pretenziją arba skundą. Pasiruoškite apginti savo poziciją. Pateikite keletą įrodymų, kad draudimo bendrovė neteisi ir/ar suklydo. Leistinų įrodymų yra  daug ir įvairių: specialisto nuomonė arba išvada, nepriklausomo vertintojo ataskaita, autoservisų sąmatos ar tiesiog  nuotraukos su komentarais ir kt.  Jeigu draudimo bendrovė suklydo, ji ištaisys klaidą, o Jūs išlaikydami loginį nuoseklumą įrodysite savo tiesą ir gausite tinkamą piniginę išmoką. Jums bus atlyginta žala.

Kilus ginčui dėl nuostolių atlyginimo (dėl po autoįvykio patirtos žalos) turi būti vertinama  visų turimų įrodymų visuma  ( tiek draudiko, tiek ir į draudimo išmoką pretenduojančio asmens).

Turto vertinimo ataskaita yra tinkama įrodinėjimo priemonė, bet joje esantys faktiniai duomenys neturi padidintos ir net  teismui iš anksto nustatytos galios. Kiekvieną įrodymą reikia pagrįsti. Pagrįskite  kodėl pasirinkote įrodinėjimą būtent tik per nepriklausomo eksperto samdymą, kodėl Jūsų įsitikinimu nepriklausoma ekspertizė yra tinkamiausias būdas objektyviam žalos dydžiui nustatyti. Dažniausiai draudikai  vengdami atlyginti žalą  pagal nepriklausomo eksperto parengtą vertinimo ataskaitą nurodo, kad tiek pagal teismų praktiką, tiek pagal Lietuvos banko praktiką turto vertintojo ataskaita neturi didesnės įrodomosios galios nei kiti įrodymai. Todėl rekomenduojame išbandyti visas Jums prieinamas priemones žalai perskaičiuoti  dar  iki  nepriklausomos ekspertizės darymo ir  vertinimo ataskaitos parengimo. Būtent todėl savo poziciją turite apginti arba pradžioje bent pamėginti apginti savo teises be nepriklausomo eksperto pagalbos ir/ar ženklesnių  papildomų išlaidų eksperto samdymui. Labai dažnai tai pavyksta. Draudikas įsigilina į situaciją ir peržiūri žalos dydį atsižvelgdamas į pateiktus argumentus.