UAB pardavimas / įstatų registravimas

Susisiekite:

radiolex@finaura.lt,

+37065422181

+37064444881

Siūlome įsteigti arba įsigyti naujai įsteigtą  ir darbui paruoštą UAB

Siūlome buhalterijos paslaugas ir mokesčių konsultacijas nuo 60Eur

Ataskaitų bei deklaracijų ruošimas ir teikimas valstybinėms institucijoms: Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA), Valstybinė įmonė Registrų centras, Statistikos departamentas ir kt.

Visų privalomų dokumentų paruošimas Migracijos tarnybai.

Norite įsigyti ar perleisti įmonę, akcijas  ar veikiantį verslą?

Pasitarkite:  +37065422181, radiolex@finaura.lt

Įmonių ir kitų juridinių asmenų steigimas

Konsultacijos susijusios su steigimuN E M O K A M A I

Paruošiame steigimo dokumentus įvairių teisinių formų juridiniams asmenims (UAB, mažoji bendrija, asociacija, viešoji įstaiga ir kt.). 

REIKALINGI DUOMENYS IR DOKUMENTAI:

    • UAB steigėjų vardas, pavardė, asmens kodas, adresas. Jei steigėjas juridinis asmuo, reikalingi steigėjo įstatai, direktoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, adresas;
  • Steigiamos UAB ar kito juridinio asmens pavadinimas;
  • UAB ar kito juridinio asmens direktoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, adresas;
  • UAB ar steigiamo kito juridinio asmens buveinės adresas. Reikalingas savininko sutikimas suteikti patalpas UAB registravimui:jeigu savininkas fizinis asmuo – notariškai patvirtintas sutikimas;jeigu savininkas juridinis asmuo – juridinio asmens vadovo sutikimas;jeigu patalpos įkeistos – banko, kuriam tos patalpos yra įkeistos, sutikimas;
    • numatomi valdymo, priežiūros  organai (direktorius / valdyba / stebėtojų taryba);
  • kokiomis dalimis bus valdomos akcijos (kiek akcininkų ir po kiek akcijų turės kiekvienas);
  • UAB įstatinio kapitalo dydis. Minimalus įstatymo nustatytas dydis  – 2 500 €, bet gali būti ir didesnis.
  •  Nominali akcijų vertė. Įstatų keitimas  nuo 40Eur Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) nuo 40Eur Buveinės adreso keitimas nuo 40Eur Valdybos ar kito kolegialaus organo steigimas nuo 40Eur Duomenų pateikimas Registrų centrui nuo 17Eur Kitų reikalų sutvarkymas Juridinių asmenų registre Gal dar nepasikeitėte įstatų dėl euro įvedimo? Galime padėti. Minimali kaina – 40EurReikalinga informacija ( kai įstatus reikia pasikeisti  dėl euro įvedimo) Mes Jums atsiųsime žemiau pateiktą užsakymo formą ir su Jumis susisieksime arba reikalingus duomenis galite  atsiųsti  iš karto elektroniniu paštu: radiolex@finaura.lt 

UŽSAKYMAS

Dėl įmonės įstatų keitimo

Užsakymo data: ______________

Reikalinga informacija:

1.

                UAB  „ ___________”, kodas___________ bendrovės buveinė: ___________________

 

2.              Kas direktorius_________________

 

3.             Kas turi  teise šaukti akcininkų susirinkimą? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4.             Įstatinis kapitalas ir akcijų kiekis ____________________

 

5. akcininkų sąrašas/ akcininko duomenys :

(gali būti pridedama, kaip atskiras failas)

Eil.Nr.  Vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta Akcijų skaičius Nominali  1 akcijos vertė
1. ….. a/k …………….., gyv. ……….. g. ……., Pvz.:100 LT
2. ……a/k ………, gyv. ……………. g. .., …… ….. Pvz.:100 LT

 

6.   elektroninis paštas: _________________ , telefono Nr. _____________________

7. Ar turite mobilųjį arba elektroninį parašą?  ________________________________

Įstatus, be notarinio tvirtinimo, pakeičiame ir užregistruojame.  Kaina už mūsų paslaugas 40Eur

8. Ar norėsite papildomų paslaugų?

8.1  Įstatų modifikavimas.  pvz.: įstatinio kapitalo didinimas, buveinės adreso keitimas, valdybos ar kito kolegialaus organo steigimas ir kt. ( kaina aptartume) _______________________________________________________________________________

 

8.2  Pasitikrinti ar nepermokate už buhalterines  – (nemokamai) _________________

Kitos susijusios paslaugos:

 

8.3  Teisinė ir/ar mokestinė konsultacija  telefonu ( iki 20 min. nemokamai) _______________

8.4   Reikalingos kitos biuro paslaugos pvz. verslo prezentacijos, teksto surinkimas, vertimai, darbuotojų atranka ir kt. ___________________________________________________________

 

                      Pastaba: Įstatus keičiame greitai ir sklandžiai, jeigu Užsakovas ilgai nedelsdamas  pateikia reikiamus duomenis ar dokumentus, o  Registrų centro duomenys sutampa su Užsakovo pateiktaisiais. Atsiradus  nenumatytų darbų, kainą patikslintume abipusiu sutarimu.

                             Įprastas įstatų pakeitimo laikas 7 dienos, skaičiuojant nuo apmokėjimo (pagal išankstinę sąskaitą faktūrą) ir  visų reikiamų duomenų pateikimo. Galutinė sąskaita – faktūrą patvirtina darbų atlikimo faktą ir siunčiama kartu su pakeistais įstatais arba per 3 dienas nuo įstatų pakeitimo. Gavę užpildytą užsakymą su Jumis susieksime ir atsiųsime išankstinę sąskaitą – faktūrą.