Turtiniai ginčai

Turtiniai ginčai – bet kokie su turtu susiję ginčai (nuosavybė, patikėjimas, valdymas, disponavimas, servitutas, akcininko turtinės teisės ir interesai, vertybiniai popieriai, bankiniai ginčai ir kt.).

Suprantame, kad turtiniai ginčai dažniausiai yra įtakoti sudėtingų aplinkybių ar gyvenimiškų situacijų, todėl rekomenduojame glaustai aprašyti savo problemą (atvejį), apmąstyti, koks turtinio ginčo sprendimo variantas Jus tenkintų ir atsiųsti mums elektroniniu paštu (jeigu yra galimybė ir toks informacijos pateikimas nepažeidžia ir nepažeis niekieno teisių ir interesų).

(+370)65422181
radiolex@finaura.lt