Skolų sugrąžinimas

PARAŠYKITE arba paskambinkite. Klausti paprasta : radiolex@finaura.lt,  +37065422181

 

SKOLŲ SUSIGRĄŽINIMAS, IŠIEŠKOJIMAS

PRAKTINIAI PATARIMAI IR SPRENDINIŲ VARIANTAI

DĖL SKOLŲ ATGAVIMO , SUSIGRĄŽINIMO, IŠSIEŠKOJIMO

IŠIEŠKOJIMO POROCEDŪROS IKI TEISMO IR PO TEISMO

REALI PAGALBA DĖL PROBLEMINIŲ SKOLININKŲ

PAGALBA SKOLININKAMS DĖL  NESĄŽININGŲ KREDITORIŲ (SKOLINTOJŲ)

DĖL SKOLŲ VMI, SODRAI,  kitoms valstybinėms institucijoms

 

 

Užsisakykite pretenziją:

 

Kaina nuo 60Eur

 

VISADA GALIME DARBĄ SIETI SU IŠIEŠKOTA / ATGAUTA PINIGŲ SUMA.

 

radiolex@finaura.lt,  +37065422181

 

 

Pagalba, jeigu Jums skolingi.  Skolų išieškojimas, skolų pirkimas, patarimai, įvairių galimų teisėtų sprendinių ir variantų pasiūlymai kaip atsikratyti skolos ar atgauti skolą.

Pagalba skolininkui ir kreditoriui. Jums skolingi? Parduokit skolą arba patikėkit mums ją administruoti.

 

klauskite, tarkitmės ir rasime geriausią sprendimą: radiolex@finaura.lt,  +37065422181

 

SKOLOS IR SKOLININKAI.

SKOLŲ GRĄŽINIO BŪDAI.

SKOLŲ PERLEIDIMAS. CESIJA. (pardavimas).

radiolex@finaura.lt,  +37065422181

 

 

Skola – prievolė kreditoriui.

Skolos, skola, finansinė ar piniginė prievolė – lemia skolininkui tam tikrą ir konkrečią pareigą, kuri dažniausiai  apima skolininko prievolę sumokėti tam tikrą pinigų sumą arba atlikti kitas  su pinigų mokėjimu susijusias pareigas, kaip nurodyta pasirašytoje sutartyje (atlikti reikiamus darbus, suteikti įvairias paslaugas, susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo) arba įstatuose, ir yra apibrėžtos šių pareigų reikalavimo teisės skolininko atžvilgiu, priklausančios kreditoriui.

Kaip atsiranda skolos?

Skola gali atsirasti dėl įvairių priežasčių: dėl pasirašytos paskolos sutarties, banko paskolos, dėl kokios nors kam nors padarytos žalos bei kitų priežasčių. Poreikis atgauti skolą taip pat kyla tais atvejais, kai sąskaita faktūra nebuvo apmokėta per nurodytą laikotarpį.

Iš esmės, galima teigti, kad šiais laikais niekas negali būti tikras, kad rytoj jis netaps skolininku ar kreditoriumi.

Skolų išieškojimas arba skolų perleidimas 

 klauskite, tarkitės: radiolex@finaura.lt,  +37065422181

 

Skolų išieškojimas iš tiesų laikomas viena skaudžiausių socialinių problemų šiuolaikinėje visuomenėje. Šiuolaikinėje visuomenėje beveik visos mūsų gyvenimo sritys tiesioginiai ar netiesioginiai susijusios su finansais. Skola gali atsirasti įvairiuose lygmenyse: pradedant nuo klasikinio paskolinimo „iki atlyginimo” iki didžiulių skolų komercinių įmonių ir kompanijų lygmeniu.

Kalbant apie banko paskolas, kreipiantis į banką ir pasirašant kredito sutartį su banku, klientas sutinka laikytis visų sutarties punktų, įskaitant tuos, kurie susiję su sudarytu skolos mokėjimu grafiku. Jei šie įsipareigojimai nevykdomi, skola negrąžinama, bankas turi teisę taikyti skolininko atžvilgiu sankcijas, pavyzdžiui, baudas ir delspinigius. Jei ir šios priemonės neveiksmingos ir skola nemokama, teismo sprendimu išieškomos skolos.

Terminas „skolų išieškojimas” apima visą kompleksą priemonių, kuriomis siekiama priversti skolininką sumokėti skolą.

Egzistuoja daug teisėtų būdų priversti skolininką sumokėti skolą. Svarbiausia yra kalbėtis, ieškoti sprendimo varianto. Juk kreditorius yra suinteresuotas atgauti pinigus, juk tai jo pinigai. Ko gero švelniausias ir žinomiausias skolų atgavimo būdas yra taikos sutarties pasirašymas. Tam tikrais atvejais atsiranda būtinybė kreiptis į agentūras skolų išieškojimui ir į teismą. Svarbiausias dalykas skolos išieškojimo atveju šalims – nešvaistyti brangaus laiko ir apsvarstyti visus galimus problemų sprendimų variantus.

Skolų grąžinimo būdai.

Egzistuojantys metodai skolų išieškojimui gali būti suskirstyti į dvi kategorijas: pirmajai kategorijai priskiriami tradiciniai, dažniausiai naudojami metodai: žodinis priminimas apie būtinybę grąžinti skolas; kreipimasis į teisėsaugos institucijas arba kreipimasis į teismą.

Skolos išieškojimas (grąžinimas) – skolų išieškojimo procedūra, kuri apima tris etapus: ikiteisminį, neteisminį ir teisminį.
Apibendrinant galime teigti, kad yra trys skolos išieškojimo etapai arba kategorijos:

• ikiteisminis procesas;

• teisminis;

• neteisminis.
Neteisminis skolų grąžinimas – tai veiksmų rinkinys skolų atgavimui nesikreipiant į teismą.

Daugeliu atvejų, skolų išieškojimas be teismo – veiksmingiausias, efektyvus ir greitas būdas atgauti esamas skolas.

Ikiteisminis susidariusių skolų atgavimo etapas: ikiteisminis skolų išieškojimas yra pirmasis ir būtinas juridinio asmens skolų išieškojimo procesas. Ikiteisminis išieškojimas apima profesionalias derybas su skolininku, siekiant motyvuoti grąžinti skolą ir nusiųsti skolininkui pretenziją. Net nedidelis pavėlavimas sumokėti įsiskolinimą yra pakankamas pagrindas pradėti derybas su skolininku.

Ikiteisminio skolų išieškojimo procedūra suteikia galimybę kreditoriui atgauti savo pinigus nedalyvaujant teismui. Šiuo atveju kreditorius turi įtikinti skolininką, kad skolos grąžinimas yra vis dar reikalingas, ir geriau tai padaryti, neįtraukiant trečiųjų šalių ir teismo. Jei grąžinimas per nustatytą laikotarpį dėl kokios nors priežasties neįmanomas, šalys sutinka atidėti šį terminą vėlesniam laikui arba susitaria dėl skolos restruktūrizavimo. Šiuo atveju kreditavimo sąlygos pasikeičia.

Ikiteisminis skolų išieškojimą reikėtų skirti nuo ginčo sureguliavimo pretenzinės procedūros. Ikiteisminis skolos išieškojimas yra reikalingas tam, kad būtų grąžinta skola, nesikreipiant į arbitražo teismą. Ikiteisminio skolų išieškojimo sėkmė visų pirma priklauso nuo derybų su skolininku profesionalumo. Pretenzinė procedūra yra oficiali įstatymo nustatyta procedūra, kurios tikslas yra pateikti ieškinį arbitražo teismui.

Ikiteisminio išieškojimo proceso metu su skolininku taip pat aptariami visi galimi abipusiškai priimtini skolos grąžinimo būdai ir sąlygos. Netgi tuo atveju, jei kreditorius jau aptarinėjo viską su skolininku, ikiteisminis išieškojimas profesionalios skolų išieškojimo bendrovės pagalba gali motyvuoti skolininką sumokėti skolą, nesikreipiant į teismą.

Ikiteisminio skolų išieškojimo proceso metu įmonė, užsiimanti skolų išieškojimu, dirba su klientais, nesikreipiant į teismą, pasirašant susitarimus dėl galimo skolos grąžinimo per skolos restruktūrizavimą. Skolų restruktūrizavimas yra vykdomas sudarant naują skolos grąžinimo grafiką (skolos grąžinimo laiko pratęsimas, laikinas skolos mokėjimo atidėjimas), skolos sumažinimas (paskirtų nuobaudų, sankcijų panaikinimas), o taip pat gali apimti garantijų suteikimą, kad skolininkas įvykdys prievoles arba pakeičiant jas kitais skoliniais įsipareigojimais.

Teismų procedūros yra gana veiksmingas ir efektyvus skolų išieškojimo būdas tuo atveju, jeigu pats pinigų pervedimo faktas yra dokumentuotas ir įrodytas. Kalbant apie bankų paskolas bei įrodymus, nekyla jokių problemų, nes kreditoriai turi pasirašytą sutartį, sudarytą pagal visas taisykles.

Privačių paskolų atveju pagrindinis įrodymas yra skolos lapas, tačiau jis turi būti parengtas pagal visas taisykles. Jei tokio rašytinio dokumento nėra, tada tikimybė laimėti bylą sumažėja. Norint įrodyti skolos egzistavimo faktą, reikia liudytojų arba kito patvirtinimo dėl pinigų pervedimo.

Įrodymai šiuo atveju yra:

• atitinkamo turinio susirašinėjimas internete;

• SMS pranešimai, patvirtinantys skolos faktą;

• garso ir vaizdo įrašai.
Skolų išieškojimas teisme yra kreditoriaus atlikti veiksmai, siekiant apginti savo teises. Šiuo atveju pats teisminis procesas ir bylos laimėjimas nėra pagrindiniai tikslai. Pagrindinis šio skolos išieškojimo etapo uždavinys yra tolesnis teismo sprendimo vykdymas ir faktinis skolos grąžinimas. Skolų išieškojimas teismo sprendimu yra vienas sudėtingiausių skolų sureguliavimo etapų.

Žinoma, yra ir vadinamųjų piktybinių skolininkų, kurie nuo pat pradžių vengia grąžinti skolą savo noru ir moka skolas tik po priverstinio išieškojimo. Tokie skolininkai paprastai net vengia derybų dėl skolų, nesilaiko skolos grąžinimo grafikų. Kai kurie iš šių skolininkų mums yra gerai žinomi. Kai kurie tampa žinomi ikiteisminio skolų išieškojimo proceso metu. Piktybiniai skolininkai dažnai vengia grąžinti skolas ikiteisminiame etape ir siekiant atgauti skolą, tenka kreiptis į teismą.

Priminimas apie būtinybę grąžinti skolas.

Priminimas apie būtinybę grąžinti skolas yra pranešimas apie tai, kad skola laiku nebuvo sumokėta. Galite savarankiškai nusiųsti priminimą arba nusiųsti priminimą apie būtinybę sumokėti gali agentūra.
Kadangi siunčiant priminimas apie būtinybę sumokėti skolą, kreditorius ar agentūra patiria tam tikras išlaidas, kreditorius ar agentūra turi teisę išieškoti išlaidas iš skolininko.

Jei skolininkas yra įstatymų besilaikantis asmuo, kuris dėl objektyvių priežasčių negalėjo laiku sumokėti skolų, bet planuoja tai padaryti, tuomet paprastai bandoma su juo taikiai susitarti. Šiuo atveju kreditorius ir skolininkas pasirašo sutartį, kurioje aptariamos visos skolos išieškojimo sąlygos, o taip pat palūkanos.

Negrąžinus skolos, skiriamos baudos, taikomos sankcijos už vėlavimą. Taikomos netesybos. Bauda arba delspinigiai.

Kas yra delspinigiai?

Delspinigiai yra palūkanos nuo praleisto įsipareigojimo sumos, kurias skolininkas privalo sumokėti, jei skolos mokėjimas nebuvo atliktas pagal sutartį ir per nustatytą terminą.

Siekiant išieškoti skolą iš skolininko, kartais naudojami tokie metodai, kaip kreipimasis į nusikalstamas struktūras ir korupcinės galimybės. Naudojant šiuos metodus, ne visada gaunamas laukiamas rezultatas, be to, jie yra susiję su papildomomis didelėmis išlaidomis ir tam tikra rizika.

Skolų negrąžinimo priežastys:

Atsižvelgiant į negrąžinimo priežastį, skolos gali būti suskirstytos į šiuos tipus:

• nepavyksta grąžinti skolas, nes skolininkas neturi realių finansinių galimybių grąžinti skolą.

• skolininkas įsitikinęs, kad kreditorius negalės išieškoti skolos iš skolininko turto ir lėšų (pavyzdžiui, jei visas skolininko turimas turtas yra paslėptas, tai yra iš tikrųjų yra jo, ir jis teisėtai priklauso kitiems asmenims, arba administracinių išteklių naudojimo galimybę, atsižvelgiant į neaiškią skolininko vietą arba didelį atstumą, ir kitus veiksnius, pvz. senaties terminą, rašytinių įrodymų trūkumą.

Kreditorius turi teisę naudoti bet kurį skolos išieškojimo būdą, kurį jis laiko tinkamu. Tinkamiausias variantas yra ikiteisminis ginčo sprendimas. Šiuo atveju nėra jokių bylinėjimosi išlaidų, o išieškojimo procedūra taip pat sutrumpėja.

Neteisminis išieškojimas. Skolos perleidimas.

Kreditorius turi teisę perleisti esamą skolą trečiosioms šalims – įmonėms, kurios profesionaliai užsiima skolų išieškojimu. Šios organizacijos yra vadinamos agentūromis. Jos veikia komerciniu pagrindu.
Išieškojimo procedūros ar net reikalavimo teisių perdavimas trečiosioms šalims ir įmonėms ypač populiarus banko institucijose. Paskolų sutartyse paprastai yra punktas, suteikiantis bankams teisę taikyti tokį skolininkų įtakojimo būdą skolininkų įsipareigojimų nevykdymo atveju.

Laimei, nesąžiningų mokėtojų atveju, teisės aktai griežtai apriboja kreditorių teises ir galimybes. Dažniausiai,  jeigu teikiama tik informavimo paslaugos, jie turi ne daugiau teisių nei bankų skambučių centrų darbuotojai. Jų pagrindinė funkcija yra informuoti klientą apie skolų atsiradimą.

Sąlygiškai visus įsiskolinimus galima suskirstyti į realius ir probleminius.
Skoloms, kurias iš tikrųjų įmanoma išieškoti, priskiriamos tos, dėl kurių yra įmanomas teismo sprendimas bei jį faktiškai galima įvykdyti. Tokiu atveju arba pats skolininkas moka pagal vykdomąjį dokumentą / taikos susitarimą ar antstoliai lengvai nurašo pinigus iš skolininko atsiskaitomosios sąskaitos, ar kreditorius pristato vykdomąjį raštą į skolininko banką ir jei yra pinigų, jie nurašomi,  ar teismo sprendimą vykdo antstolis iš kito turto, kurį skolininkas turi (po turo aptikimo ar pardavimo viešame aukcione).

Probleminės skolos. Šių skolų yra neįmanoma išieškoti. Tai yra masinis reiškinys, dėl kurio versle susidaro ypatingų situacijų”. Probleminių įsiskolinimų beveik neįmanoma išieškoti. Gali būti daug to priežasčių. Paprasčiausia yra antstolių neveikimas, kai teismo nutartimi vykdomasis raštas guli popieriaus krūvoje. Skolininkai nenustoja tobulinti savo „nusikalstamų” ar tiesiog nesąžiningų triukų. Žinoma, nesąžiningumas savaime nėra nusikalstama baudžiamoji  veika,  tačiau visuomenė turi žinoti apie šį piktnaudžiavimą.

Atgaukite, išieškokite skolas arbe tiesiog  nusikratykite skolininko ir perleiskite skolą:

radiolex@finaura.lt,  +37065422181