SUBJEKTINĖ TEISĖ

Subjektinė teisė – individui tenkanti arba jo paties pastangomis įgyta teisė. Ši teisė suponuoja pozityviąją teisinę tvarką, atitinkančią teisinę pareigą.

subjektine_teise

Suponuoti [lot. supponere]  — turėti prielaidą, numatyti.